Υπηρεσίες

Αξιόπιστα, Γρήγορα, Πιστοποιημένα και Οικονομικά......

βάζουμε πάντοτε τα πράγματα στη θέση τους!!!

Για την Telmaco Α.Ε. οι καλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πελάτες της είναι η πρώτη της προτεραιότητα.
Η κάθε συνεργασία δεν σταματά ούτε εξαντλείται με την παράδοση μιας μελέτης, ενός προϊόντος ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της για αξιόπιστα συστήματα με απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, τόσο για την υλοποίηση ενός έργου όσο και για την συντήρηση αυτού, προσφέροντας στους πελάτες της την δυνατότητα επιλογής εκείνων των υπηρεσιών που καλύπτουν τις δικές τους εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Η Telmaco A.E. επενδύει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην εσωτερική οργάνωση για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην απαραίτητη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας για την καλύτερη κατάρτιση αυτών. Μεγάλο όπλο για την καλύτερη δυνατή παροχή τεχνικών λύσεων είναι η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία στο χώρο, από τις πολλές και μεγάλες εγκαταστάσεις που έχει κάνει.
Οι τεχνικοί της Telmaco A.E., βρίσκονται στη διάθεση των πελατών να συζητήσουν από κοντά, να καταγράψουν τις ανάγκες τους και να προτείνουν το κατάλληλο και τεχνοοικονομικά συμφερότερο για την περίπτωσή τους «πακέτο» υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Τομέας Υλοποίησης Εγκαταστάσεων / Έργων:
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση εξοπλισμού προγενέστερων εγκαταστάσεων
 • Μελέτη εξοπλισμού
 • Μελέτη εγκατάστασης
 • Ηλεκτρονική Σχεδίαση
 • Project Management
 • Προετοιμασία εγκατάστασης (προκαλωδίωση)
 • Καλωδίωση συσκευών εικόνας, ήχου και δεδομένων
 • Εγκατάσταση μεμονωμένων συσκευών/ εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων
 • Προγραμματισμός και ρυθμίσεις (configuration και set-up)
 • Δοκιμές και έλεγχος εγκατάστασης (commissioning)
 • Υποστήριξη λειτουργίας εξοπλισμού/εγκατάστασης (on-air support)
 • Εκπαίδευση χρηστών σε επίπεδο εφαρμογής, χειρισμού λειτουργικού και πρώτου επιπέδου συντήρησης
 • Εκπαίδευση τεχνικής υποστήριξης
 • Δημιουργία ειδικού custom λογισμικού (για κάποιες εφαρμογές)
Τομέας Συντήρησης/Υποστήριξης:
 • Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς
 • Επισκευή εξοπλισμού από πιστοποιημένους τεχνικούς στο κεντρικό τμήμα επισκευών και συντήρησης της εταιρείας
 • Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού με προγραμματισμένες επισκέψεις εξειδικευμένων τεχνικών
 • Τηλε-διάγνωση και απομακρυσμένη διαχείριση όπου αυτό προβλέπεται
 • Επισκευή εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη
 • Τεχνική υποστήριξη κατά τη χρήση των συστημάτων (on-air support)
 • Αντικατάσταση βλαφθέντων συσκευών (επέκταση εγγύησης)
 • Παροχή εφεδρικού εξοπλισμού
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού
 • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
 • Συμβόλαιο Συντήρησης (4 επίπεδα)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Telmaco Α.Ε.