Υλικά Εγκατάστασης

Η εταιρεία παρέχει μία πληθώρα υλικών εγκατάστασης ώστε να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της αλλά και των πελατών της.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία σε αυτό το χώρο, η εταιρεία διαθέτει στοκ από μεγάλη γκάμα προϊόντων, από τους καλύτερους κατασκευαστές του χώρου και είναι σε θέση να ολοκληρώνει άμεσα και με επιτυχία κάθε εγκατάσταση και με υλικά που δε θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

- ικριώματα - racks,

- καλώδια όλων των τύπων,

- βύσματα - connectors,

- patch panels (audio video, data),

- hum isolators,

- network components,

- power distributors, κλπ