Εταιρεία

Η Telmaco Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της στο χώρο των νέων τεχνολογιών.

Σήμερα είναι η Πρωτοπόρος Τεχνική Εταιρεία στην Ελλάδα στους τομείς της τεχνολογίας που σχετίζονται με Εικόνα και Ήχο.

Εξελίσσεται με τον ίδιο ραγδαίο ρυθμό που αναπτύσσεται και το αντικείμενο της: η τηλεόραση, τα οπτικοακουστικά, τα ηλεκτρονικά και οι τηλεπικοινωνίες.

Οι συντελεστές επιτυχίας της είναι:

  • Eξειδικευμένο προσωπικό μελετών, σχεδίασης, εγκαταστάσεων και υποστήριξης (hardware & software).
  • Ισχυρές αντιπροσωπείες.
  • Υπερσύγχρονος εξοπλισμός.
  • Ικανό απόθεμα προϊόντων.
  • Κατοχυρωμένη οικονομική θέση.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι να μελετάει τις ανάγκες των πελατών της και να αναπτύσσει ιδανικές λύσεις. Βελτιώνει διαρκώς τη λειτουργία, την οργάνωση και τις τεχνικές γνώσεις της και παραμένει προσηλωμένη στην παροχή τεχνικών λύσεων και προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αναπτύσσεται συνεχώς και δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές της επιδιώκοντας να ξεπερνά τις προσδοκίες των συνεργατών της.

Η Telmaco Α.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών την σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε τρεις τομείς εξειδίκευσης:

  • Audiovisual & Lighting
  • Television & Radio Broadcast
  • Communications Systems

Η Telmaco Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 9001:2008, για την εισαγωγή, εμπορία, σχεδιασμό, εγκατάσταση και τεχνική εξυπηρέτηση οπτικοακουστικών συστημάτων επαγγελματικής τηλεόρασης, ραδιόφωνου και τηλεπικοινωνιών.

Επίσης η εταιρεία συμμετέχει στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ σύμφωνα με το Π.Δ.117/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ως ορίζονται, για προϊόντα και συσκευές (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εγκεκριμένες και ανακυκλώσιμες ύλες). Πρόγραμμα ανακυκλώσιμων υλών καθημερινής χρήσης (χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες, κλπ).