Μήνυμα Προέδρου

DKPhoto2020

 Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της Telmaco A.E. θέσαμε ως στόχο να προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις στον τομέα του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και των Τηλεοπτικών Συστημάτων.

Ήδη είμαστε σε θέση, μελετώντας και γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας, να προτείνουμε τα αρτιότερα συστήματα, συνδυάζοντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, με τη βέλτιστη απόσβεση και απόδοση της επένδυσης. Αυτό γίνεται πραγματικότητα, γιατί αφενός οι κορυφαίοι παγκοσμίως προμηθευτές σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και λύσεις μας εμπιστεύονται και συνεργάζονται στενά μαζί μας και αφετέρου το προσωπικό μας συνεχώς ενημερώνεται και εκπαιδεύεται, αντιμετωπίζοντας έτσι με επιτυχία τις προκλήσεις από τον διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό.

Ο τομέας των ραδιοτηλεοπτικών και οπτικοακουστικών συστημάτων συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται, σε βαθμό που δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Η δική μας υποχρέωση, αλλά και στρατηγική είναι να συνεχίσουμε, με την πείρα και τις γνώσεις μας να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές τις εξελίξεις.

Διαρκής στόχος μας είναι ώστε να παραμένουμε η κορυφαία επιλογή για οποιονδήποτε Οργανισμό θέλει να υλοποιήσει ένα έργο εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων.

Δημήτρης Δ. Κυριαζής
CEO