Αμφιθέατρα & Συνεδριακά Κέντρα

Σύγχρονοι χώροι δυναμικότητας από 25 έως 5000 άτομα. Στον εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται Γιγαντοοθόνες και Συστήματα Προβολών, Μεταφραστικός Εξοπλισμός, Συστήματα Αναπαραγωγής Ήχου, Ειδικοί Φωτισμοί και Συστήματα Κεντρικού Ελέγχου & Αυτοματισμών.