Ποιότητα

Πρωταρχικός στόχος αλλά και φιλοσοφία της Telmaco είναι η ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται και των παρεχομένων υπηρεσιών της.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ.

Η Telmaco φιλοδοξεί να εφαρμόσει Σύστημα Οργάνωσης και Διοίκησης με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της και την επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας της Εταιρείας σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας ένα λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας βασίζεται σε τρία κύρια σημεία:

  • Την ανάγκη για επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής Ποιότητας με λιγότερο δυνατό κόστος. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, απαιτείται σχεδιασμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των υλικών και ανθρωπίνων πηγών και μέσων που βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης, με ταυτόχρονη αποτίμηση και μέτρηση των στόχων που έχουν τεθεί μέσα από δείκτες ποιότητας τόσο ανά εργαζόμενο όσο και ανά διεργασία.
  • Την ανάγκη για πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με τελικό στόχο την απόκτηση της εμπιστοσύνης του, όσον αφορά την ικανότητα της επιχείρησης στην παροχή επιθυμητής ποιότητας και τη τήρηση της ικανοποίησης αυτής.
  • Την συμβατότητα των λειτουργιών της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς εθνικούς και κοινοτικούς όπου αυτό απαιτείται.

Η συμμετοχή καθένα μας σε αυτή την προσπάθεια, θα εξασφαλίσει και θα διασφαλίσει συνεχή άνοδο και επιτυχία στην Telmaco, θα αποτελέσει δε πάντοτε ένα από τους κυριότερους στόχους μας. Ευθύνη του κάθε τομέα της Εταιρείας είναι η καταγραφή και η εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι η ανά πάσα στιγμή εφαρμογή της Πολιτικής μας αυτής.

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε όλα τα στάδια, θα ελέγχει για την Πιστοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα είναι ο δέκτης των προτάσεων όλων μας για βελτιώσεις της Ποιότητας των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.