Παρουσία

Η Telmaco, από την ίδρυσή της το 1975, διαγράφει ανοδική και επιτυχημένη πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από τον ρυθμό ανάπτυξης, την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την παρουσία της δίπλα στους πελάτες.

Εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια, εναρμονισμένη με το πνεύμα της συνεχούς αναζήτησης, έθεσε ως επόμενο στόχο της την παράλληλη και συνεχή παρουσία της σε χώρες του εξωτερικού.

Ιδιαίτερης εμπορικής και στρατηγικής σημασίας αποτελεί για την εταιρεία η ίδρυση και η λειτουργία του γραφείου στη Θεσσαλονίκη γιατί αφενός ενισχύει την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και αφετέρου γιατί αποτελεί προπομπός για την εντονότερη και συντονισμένη δραστηριοποίηση στις αγορές των Βαλκανίων.

Πέραν των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση πολυάριθμων έργων με το κλειδί στο χέρι στην Κύπρο & σε χώρες των Βαλκανίων, η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες στο Εθνικό Θέατρο του Bahrain, στην Όπερα της Μάλτας, σε τηλεοπτικά δίκτυα στην Αιθιοπία και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάληψη έργων με το κλειδί στο χέρι και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.