Οι Άνθρωποί μας

Η Telmaco Α.Ε. στηρίζεται και συνεχώς επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της δημιουργώντας ιδανικές και σύγχρονες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Έχει προσαρμόσει και εφαρμόζει πιστά την εργασιακή πολιτική της, προωθώντας και ενισχύοντας την ομαλή συνεργασία των εργαζομένων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομαδικότητα και στο άριστο εργασιακό κλίμα. Ενδιαφέρεται για μακροχρόνιες σχέσεις με τους εργαζομένους, υλοποιεί ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων και παρέχει στους εργαζομένους της συνεχόμενη εκπαίδευση εντός και εκτός εταιρίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η εταιρεία απασχολεί 64 επαγγελματίες, από τους οποίους το 30% είναι οι Μηχανικοί Πωλήσεων, το 35% το Technical Staff, το 35% οι Διοικητικοί ενώ το ποσοστό των γυναικών που απασχολεί η εταιρεία ξεπερνά το 30%.