Αποκτήστε δυνατότητες Streaming & διανομής περιεχομένου

1425 1

Στις μέρες μας οι θεατές απαιτούν να έχουν το περιεχόμενο της αρεσκείας τους σε όλες τις συσκευές με ενιαία, εξελιγμένη σε λειτουργίες, εμπειρία θέασης. 

Η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις  αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών ενδυναμώνοντας τη θέση των παρόχων περιεχομένου που έχουν παράλληλη παρουσία μετάδοσης internet Over The Τop. Παρουσία σε όλες τις οθόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο ενισχύει το brand name και προσδοκά στην καλύτερη απόσβεση της επένδυσης.

Εξίσου σημαντικός με  τους υπόλοιπους τεχνολογικούς τομείς παρουσίας στο OTT είναι o τομέας του Streaming και η διανομή του μέσω του κατάλληλου CDN.

1425 2.jpg

Οι υπηρεσίες Content  Delivery Network ανάλογα με την μορφή του περιεχομένου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ή και να αντικαταστήσουν μελλοντικά τους παραδοσιακούς τρόπους μετάδοσης μέσω DTT & DTH, εξυπηρετώντας έτσι τους θεατές από όλες τις συσκευές ακόμα και για τις εν κινήσει ανάγκες θέασης.

Με τη συνεχή μείωση των κοστολογίων CDN είναι αρκετά τα πλεονεκτήματα που αναδεικνύονται έναντι των παραδοσιακών μορφών μετάδοσης. Πέραν της απουσίας των μεγάλων σε όγκο κεραιών και της θέασης εν κινήσει, στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγουμε τη δυνατότητα παγκόσμιας διάδοσης του περιεχομένου μας, το μεταβλητό κόστος χρήσης ανάλογο πάντα με τον όγκο των θεατών μας, τις δυνατότητες μετάδοσης Video On Demand  και πολλές ακόμα ψηφιακές λειτουργίες που αθροιστικά προσφέρουν αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης.  

Παράλληλα συναντάμε συνεχώς τεχνολογικές προσπάθειες που στοχεύουν στο να εξαλείψουν υφιστάμενα μειονεκτήματα της μετάδοσης μέσω του OTT. Ένα υπό συνθήκες μειονέκτημα είναι η χρονική καθυστέρηση διάδοσης έναντι του παραδοσιακού broadcast.

Το μειονέκτημα είναι εμφανές όταν πρόκειται για μεταδόσεις που αφορούν ζωντανά αθλητικά γεγονότα ή μεταδόσεις που απαιτείται αμεσότητα του θεατή με το γεγονός.

Οι Low latency λύσεις, όπως ονομάζονται, απαρτίζονται από συνδυασμούς εξοπλισμού και εφαρμογή νέων προτύπων που προσδοκούν να μειώσουν τους χρόνους διάδοσης από τα 20-30’’ που υπάρχουν σήμερα σε περιθώρια των 4 έως 8’’.  Σημαντικός στον τομέα αυτό ο ρόλος της ποιότητας υπηρεσιών του CDN, η ποιότητα και ο τρόπος κωδικοποίησης και η επιλογή των σωστών συνεργατών στην αλυσίδα του ΟΤΤ.

1425 3

Είναι σαφές ότι οι τεχνολογικές επιλογές μαζί με τη σύνθεση του οικοσυστήματος είναι αρκετά πολύπλοκες και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση ανάλογα με το περιεχόμενο και τις εμπορικές ανάγκες του παρόχου.

Για το λόγο αυτό εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της Telmaco Α.Ε. είναι στη διάθεση σας για να διερευνήσει την κατάλληλη λύση για εσάς προωθώντας σε όλα τα μέσα διανομής το περιεχόμενο σας ποιοτικά και αξιόπιστα.

#Επικοινωνήστε μαζί μας!